Discovery Race 2024

APPROVED

 •  Dimitar Angelov
 •  Viktoriya Asprova
 •  Todor Atanasov
 •  Yana Atanasova
 •  Stefan Baev
 •  Ivan Banchev
 •  Gergana Batinkova
 •  Zdravko Brankov
 •  Daniela Brankova
 •  Aglika Byandova
 •  Bogoslav Dimitrov
 •  Dayana Dimitrova
 •  Denitsa Dimova
 •  Ekaterina Dobreva
 •  Stefan Donevski
 •  Plamen Draganov
 •  Gergana Fanadakova
 •  Delqn Ganev
 •  Nikolay Genchev
 •  Nadezhda Genova
 •  Katya Georgieva
 •  Anastasia Gergova
 •  Zornitsa Gergova
 •  Berna Halil
 •  Emiliya Hasova
 •  Hristo Hristov
 •  Yanka Ilarionova
 •  Bogdan Ivanov
 •  Elena Ivanova
 •  Elitsa Ivanova
 •  Katerina Ivanova
 •  Stefanie Jaenicke
 •  Konstantin Kalchev
 •  Nikolay Kalchev
 •  Desislava Koedzhikova
 •  Anton Kokalanchev
 •  Blagoslav Krastev
 •  Nikolay Kumanov
 •  Stoyan Lambov
 •  Aleksandyr Marangozov
 •  Radostina Marinova
 •  Marko Markov
 •  Nenko Mavrov
 •  Yovka Mavrova
 •  Ilhan Mehmedov
 •  Stiliana Mihaylova
 •  Denis Milchev
 •  Evgeniya Milcheva
 •  Maryian Mitev
 •  Samuil Mitev
 •  Viktor Mladenov
 •  Izabel Nikolova
 •  Kristin Nikolova
 •  Dimitar Paraskov
 •  IVANKA Petkova
 •  Radina Petrova
 •  Yordan Popov
 •  Galina Rupenyan
 •  Gloria Rusenova
 •  Vladilen Simeonov
 •  Angelina Sokolova
 •  Yordan Stoichkov
 •  Desislava Stoyanova
 •  Diliana Tabakova
 •  Ivan Trifonov
 •  Maria Valkova
 •  Marin Yordanov
 •  vasil zapryanov
 •  Krasimir Zhelyazkov
 •  Преслав Димитров
 •  Стефани Кънева
 •  Станимир Минков
 •  Георги Парасков